Commissie vaktechniek

Doelstellingen en activiteiten

De commissie bestaat uit twaalf fiscale specialisten van de leden van “De TAAK”. Het doel van de commissie is het uitdiepen van fiscale problemen welke zich in de tuinbouw voordoen. Hiervoor komt de commissie ten minste drie keer per jaar bij elkaar. Een afvaardiging van de commissie heeft in oktober van ieder jaar overleg met de vakcommissie tuinbouw van de Belastingdienst ter voorbereiding van de jaarlijks vast te stellen landelijke landbouwnormen. Deze bijeenkomst geeft ook de mogelijkheid tot informeel overleg over aanwezige of te verwachten fiscale knelpunten. Indien deze knelpunten zich voordoen wordt intensief overlegd om tot voor alle partijen redelijke en werkbare afspraken te komen. Afgelopen jaren heeft dit overleg geleid tot afspraken betreffende de waardering van de veldinventaris eenjarige teelten, alsmede over de waardering van voorraden potplanten en dergelijke. De werkzaamheden van de commissie worden ervaren als zeer nuttig en een ideale vorm van collegiale samenwerking.

Voorzitter

Martin Boekestijn
Ruitenburg Accountants & Adviseurs

Leden

Jeannette van Stigt
Alfa Accountants en Adviseurs

Marieke Witteveen
BDO Accountancy, Tax & Legal

Jan Heerema
Heerema & Palm Belastingadviseurs

Ad de Brabander
Ruitenburg Accountants & Adviseurs

Jacques Vonk
jvonk@bloemendaalruigrok.nl

Joost Jongerius
j.jongerius@boutkanpartners.nl

Marc-Jan Holslag
mj.holslag@weanaaldwijk.nl

Jelmer van der Velden
jelmer.van.der.velden@nl.ey.com

Toon Hanemaaijer
T.Hanemaaijer@moore-drv.nl

Martin van Maren
Martin.vanMaren@flynth.nl