Home

Welkom op de website van “De TAAK”

Wij zijn een vereniging van accountants- en administratiekantoren met vestigingen in Westland en Oostland. Als “De TAAK” vormen wij een belangrijk aanspreekpunt voor diverse organisaties, zoals de Belastingdienst, banken, Kamers van Koophandel en dergelijke. Ook verzorgen wij gespecialiseerde cursussen voor onze leden.

Profiel van “De TAAK”

“De TAAK” is een vereniging van zelfstandige accountants- en administratiekantoren. Onze leden zijn sterk vertegenwoordigd in de glastuinbouw. De dienstverlening en de problematiek zijn daardoor in veel gevallen vergelijkbaar. Om die reden is er sinds 1966 georganiseerd overleg, waaruit “De TAAK” is ontstaan. De leden variëren van lokale accountants tot landelijke opererende kantoren en zijn voornamelijk afkomstig uit Westland en Oostland. “De TAAK” wordt gezien als representatief aanspreekpunt voor uitlopende partners als de Belastingdienst, banken, Kamers van Koophandel, etc.

In eerste instantie ontstond de vereniging als overlegorgaan richting de Belastingdienst. In 1985 is de vereniging geprofessionaliseerd. Inmiddels is “De TAAK” uitgegroeid tot een volwassen organisatie. De aangesloten leden koesteren hun zelfstandigheid, maar wisselen ook informatie uit.

Dienstverlening optimaliseren

Door die wisselwerking van informatie kan de dienstverlening aan de eigen cliënten worden geoptimaliseerd. Bovendien is er binnen de aangesloten leden veel kennis te vinden op allerhande terreinen die te maken hebben met de glastuinbouw. Daarom is “De TAAK” ook actief in het verzorgen van cursussen voor medewerkers van de leden. In de ledenvergaderingen worden vaktechnische onderwerpen behandeld en is er gelegenheid tot het onderling uitwisselen van informatie.

Overleg op diverse niveaus

Binnen het kader van “De TAAK” wordt er geregeld overlegd tussen accountants, belastingadviseurs en directies van administratiekantoren met belangen in de glastuinbouw. Ook op andere niveaus wordt er overlegd tussen medewerkers van de leden. Er zijn commissies vaktechniek, bancaire zaken en opleidingen actief. Met “De TAAK” is daarmee ook een platform ontstaan voor accountantskantoren die zich nader willen profileren.

Doel en activiteiten

Doelstelling

Het doel van “De TAAK” is om door samenwerking de belangen van accountants- en administratiekantoren en hun relaties in de agrarische sector te behartigen en de leden naar buiten toe te vertegenwoordigen.

Wat doet “De TAAK”?

  • Overleg met de Belastingdienst over fiscale aangelegenheden op het gebied van de agrarische sector.
  • Overleg met uitvoerende instellingen over de sociale wetgeving en de uitvoering daarvan.
  • Overleg met banken inzake financieringsbeleid, Basel, II, aanlevering rapportages en dergelijke.